مسایل علمی مربوط به آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

منابع دکتری آموزش بهداشت

1- پویایی گروه:
پویایی گروه دانلسون فورسایت ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان
روش های بحث و مذاکره گروهی مهدی ثریا
پویایی گروه گلشنی فومنی


2- آمار حیاتی:
آمار کاظم محمد
آمار حیاتی جمشید آیت اللهی
تست آمار دیباگران

3- تکنولوژی آموزشی:
تکنولوژی آموزشی (مشکی) محمد احدیان
تکنولوژی آموزشی (صورتی) محمد احدیان
تکنولوژی آموزشی هاشم فر دانش

4- ارتباطات:
ارتباط شناسی مهدی محسنیان راد
جامعه شناسی ارتباطات ساروخانی
مدیریت ارتباطات محمد اعرابی

5- اصول و فلسفه آموزش بهداشت:
آموزش بهداشت فروغ شفیعی
تئوری، پژوهش، عملکرد (جلد 1و 2) فروغ شفیعی
اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت محسن صفاری و شجاعی زاده
مدلهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت محسن صفاری و شجاعی زاده

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 11:45  توسط سارا شاه آبادی  |